HMRC Search

Your Search Results

CA38 Cymraeg

Cyfraniadau Yswiriant Gwladol Tablau A a J

CA38 - Cyfraniadau Yswiriant Gwladol Tablau A a J

Cyfraniadau Yswiriant Gwladol Tablau A a J. Defnyddiwch o 6 Ebrill 2011 hyd at 5 Ebrill 2012 yn gynwysedig

HM Revenue & Customs:

How to calculate the IR35 Deemed Payment This note explains how to work out the IR35 deemed payment, and how to pay HMRC the tax and NICs due on any IR35 deemed payment. It also provides answers to some commonly …

2012-13 - Pecyn y Cyflogwr

Pecyn y Cyflogwr: Ffurflenni a llyfrynnau cymorth sydd ar gael i'w gweld neu i'w dadlwytho

2011-12 Pecyn y Cyflogwr

Pecyn y Cyflogwr: Ffurflenni a llyfrynnau cymorth sydd ar gael i'w gweld neu i'w dadlwytho

2010-11 - Pecyn y Cyflogwr

Pecyn y Cyflogwr: Ffurflenni a llyfrynnau cymorth sydd ar gael i'w gweld neu i'w dadlwytho

Llyfryn Cymorth y Cyflogwr Cymraeg

Llyfryn Cymorth y Cyflogwr 2011

Llyfryn Cymorth y Cyflogwr Cymraeg

Llyfryn Cymorth y Cyflogwr 2013

e11 2012

I’w ddefnyddio o 6 Ebrill 2012 Dechrau’r flwyddyn dreth o 6 Ebrill 2012 Cynnwys: • Cofnodion sydd angen i chi eu cadw • Ffurflen P11 • Paratoi ffurflen P11 • Codau treth newydd o 6 Ebrill 2012 • Cyfrifo treth, …