HMRC Search

Your Search Results

Software Developers - Individual Exclusions for online filing SA100 - 2012/13

Individual Exclusions for online filing SA100 - 2012/13

SA100 Cymraeg 2013

Ffurflen Dreth 2013 - Y flwyddyn dreth 6 Ebrill 2012 i 5 Ebrill 2013

Software Developers - Special Cases for online filing SA100 - 2012/13

Special Cases for online filing SA100 - 2012/13

SA100 Cymraeg

Mae'r Hysbysiad hwn yn gofyn i chi, yn unol â'r gyfraith, i anfon datganiad o'ch incwm trethadwy ac enillion cyfalaf, ac unrhyw ddogfennau y gofynnir amdanynt, am y flwyddyn o 6 Ebrill 2011 i 5 Ebrill 2012.

Self Assessment deadline

Guidance for tax agents and advisers to help manage the 31 October Self Assessment deadline

SA100

Ffurflen Dreth 2011 - Y flwyddyn dreth 6 Ebrill 2010 i 5 Ebrill 2011

Software Developers - Online Service for Self Assessment 2012/13

Software Developers Self Assessment 2012/13

Software Developers - Self Assessment Test In Live Information

Software Developers Self Assessment Test in Live information

Self Assessment software from commercial suppliers

Self Assessment tax return forms you can send online, online tax return software you can buy from commercial suppliers, and a list of those suppliers.

SA150 Nodiadau Cymraeg

Sut i gwblhau eich Ffurflen Dreth

sa100 cymraeg 2014

SA100 2014 Ffurflen dreth: Dalen wybodaeth CThEM 12/13 wnewh yn r eh bod yn ynnwy eh: • Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR) sy’n ffigur 10 digid • rhif Yswiriant Gwladol • cyfeirnod cyflogwr (os oes un gennych) cyn …

Taxfiler Ltd - tested product details

Software developer details require publishing.

Taxshield - tested product details

Software developer details require publishing.

Returns: individuals returns: introduction

This subject provides an overview of the processing procedure for an individual's return.

Returns: individuals returns: capture operators guidance: 2007/08 return

This subject provides capture operators guidance for 2007/08 SA200 returns.

Returns: individuals returns: capture operators guidance: 2008/09 return

SAM121371 - Returns: individuals returns: capture operators guidance: 2008/09 return 2008/09 Individuals Return The majority of return entries can be captured from the return without you having to consider the …

Returns: view and amend return: viewing and amending short tax returns

This subject explains how to view and amend a short tax return (SA200).

Returns: filing returns online: introduction

This subject is a general overview of the tax return filing online process.

Returns: individuals returns: taxpayer detail changes

This subject tells you how to recognise taxpayer detail changes from a return and to update the record as soon as the return is logged.

Returns: view and amend return: viewing the return

This subject explains when and how to view a return and what the View Return screens show.